Hizmet Sözleşmesi - Uzman Cevabı - Uzman bul, görüşleri incele, soru sor.

UZMANLAR VE KULLANICILAR BİRARADA!

Uzman Cevabı, çeşitli meslek gruplarından uzmanlara soru sormak veya danışmanlık almak isteyen kişilerle uzmanları bir araya getiren bir soru cevap platformudur. Uzman Cevabı sayesinde kullanıcılar hizmet almak için randevuya ihtiyaç duymadan ulaşım ve zaman problemi yaşamadan ihtiyacı olan meslek grubundan uzmanlara kolay ve uygun fiyatla ulaşabilir.
Diğer yandan uzmanlar ise dilediği yerden dilediği zaman çalışarak ek gelir elde eder.
Kategoriler Uzman Bul

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşmede web/uygulama sahibi şirket website ve girişim ismi olan ‘Uzmancevabı.com’ ile adlandırılacak. Uygulama yazılımını kullanan taraflardan ise danışmanlık hizmeti veren kişi ‘danışman’, danışmanlık hizmeti satın alan kişi ise ‘danışan’ olarak adlandırılacaktır. Danışman ve danışan ise ‘kullanıcı’ olarak adlandırılacaktır.

2-GENEL HÜKÜMLER

Uzmancevabı.com, herhangi bir konuda danışmanlık hizmeti almak isteyen kullanıcı ile o konuda danışmanlık hizmeti sağlamak isteyen kullanıcıları bir araya getiren bir platformdur. Aşağıdaki hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları (danışmanlar ve danışanlar) için geçerlidir.

 • Uzmancevabı.com üzerinden üyelik kişiseldir, başkası adına üyelik veya hizmet alımı gerçekleştirilemez. Danışman temel bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi) gibi sabit bilgiler uygulama üzerinden değiştiremez. Uzmancevabı.com, belirlenen hükümlere uymayan kullanıcıyı kalıcı olarak silme hakkını elinde tutar
 • Kullanıcı bilgilerinin kullanıcının ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından, değiştirilmesinden veya kullanıcı hesabıyla hizmet satın alımından dolayı gelebilecek zararlardan Uzmancevabı.com sorumlu değildir.
 • Kullanıcılar tarafından yüklenen veriler, üyelik silindikten sonra kalıcı olarak sunuculardan silinir. Kullanıcılar, üyeliğini sonlandırdıktan sonra verileri alamaz. İnternet üzerinden sağlanan servislerde güvenlik ve depolama teknolojilerinde %100 garanti verilemediğinden kullanıcı sisteme yüklediği verilerin güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.
 • Danışman yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Uzmancevabı.com’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Danışmanlar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, bir kullanıcıyı rahatsız edecek, durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve Uzmancevabı.com’un amacına aykırı bilgi yayımlayamaz, satamaz ve iletemez.
 • Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Uzmancevabı.com’dan gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. Uzmancevabı.com, kullanıcı tarafından bildirilen e-posta ve cep telefonu numaralarını başka firmalarla ticari veya ticari olmayan sebeplerle paylaşamaz. Uzmancevabı.com ancak kendine ait diğer girişimlerinde kullanabilir.
 • Uzmancevabı.com, dilediği zaman dilimi içerisinde içerik, grafik, tasarım ve yazılımı geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Uzmancevabı.com, ayrıca kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.
 • Danışmanlar, danışanlara vereceği hizmetten kendisi sorumludur ve etik kurallar gereği bu hizmetleri vereceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Uzmancevabı.com, danışmanların veremediği hizmetlerde sorumluluk üstlenmez, taraf olmaz. Uzmancevabı.com, iyi hizmet veren veya kötü hizmet veren/veremeyen danışmanı çeşitli yazılım algoritmalarıyla kısıtlama veya daha görünür yapma hakkına sahiptir.
 • Uzmancevabı.com, uygulamanın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Yazılım ürününe, beraberindeki basılı malzemelere ve yazılım ürününün (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım ürününe eklenmiş her türlü görüntü, fotoğraf, canlandırma, video, ses, müzik, metin ve mini uygulama ile gelişen teknolojiler nedeniyle meydana gelen yeni kayıt sistemleri de dahil olmak üzere) bütün kopyalarına ait tüm tasarruf ve telif hakları Uzmancevabı.com’a aittir.
 • Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Uzmancevabı.com, kullanıcının, siteyi hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı Uzmancevabı.com yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Uzmancevabı.com gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Uzmancevabı.com web/uygulama üzerinde kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Uzmancevabı.com, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların uygulamayı gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Danışanlar ve danışmanlar; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip hizmet, mesaj, video, fotoğraf, metin paylaşamaz. Danışanlar, aldıkları danışmanlık hizmetinin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Uzmancevabı.com’a durumu doğrudan bildirmekle yükümlüdür. Bu gibi durumun olması halinde kullanıcılar siteye destek@uzmancevabı.com e-posta adresinden durumu bildirmelidir.
 • Uzmancevabı.com, uygulama üzerinde yapılan satın alımların kullanılmaması durumunda kullanıcının iade isteği doğrultusunda ivedilikle (1-5 iş günü içinde) ödemeyi iade etmekle yükümlüdür.
 • Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Uzmancevabı.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
 • Kullanıcılar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Sitenin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Danışanlar, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun danışmanlara ait olduğunu; Uzmancevabı.com’un danışmanlar ve diğer kullanıcılar arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Uzmancevabı.com, Danışmanlık veren ve Danışmanlık alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
 • Uzmancevabı.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Uzmancevabı.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

Kullanıcılar Uzmancevabı.com’u kullanırken ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder;

 • İçeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görüşlerde bulunmamak,
 • Kullanıcılar, danışmanların izni olmaksızın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.
 • Danışman, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaşırsa doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Danışmanlar, maddi çıkar sağlamak amacıyla (para, kontör, kredi kartı bilgileri) isteyemez, kendisine ait banka hesap bilgisi paylaşamaz ve/veya dolandırıcılığa yeltenemez.
 • Kullanıcılar birbirleriyle hiçbir şekilde kişisel bilgilerini (e-posta, telefon, adres, vb.) paylaşamaz.
 • Görüşme esnasında T.C. yasalarına ve Türk aile terbiyesi dışına çıkmaya kalkışamaz,
 • Görüşme esnasında kullanıcıların kendi iradesiyle yaptığı konuşmalardan Uzmancevabı.com sorumlu tutulamaz. Danışan veya Danışman, rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında bunu Uzmancevabı.com’a bildirmelidir.
 • Kullanıcılar görüşme esnasında başka sitelerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılar sistemden silinir ve bir daha kaydolması engellenir.


Yukarıdaki listelenen kuralların dışına çıktığında doğabilecek tüm zarardan sorumlu olduklarını ve Uzmancevabı.com’un bu zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Ayrıca Uzmancevabı.com, bu tür davranışlarda bulunan kullanıcıları sistemden atmayı, engellemeyi ya da yetkili mercilere bildiride bulunma hakkını elinde saklı tutar.

İşbu sözleşme Sitenin belirlediği internet adresindeki programın üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Üyeliğini başlatmış olan her kullanıcı yukarıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Yüzlerce Kategoride Alanında Uzman Kişilerle Kolayca Sohbet Edin.
Hemen Uzman Bulun!